IPC del lloguer: Com calcular l’IPC de lloguers

Actualment estem vivint un procés d’inflació i l’IPC reflecteix aquesta pujada de preus en diferents àmbits: un dels més afectats és el terreny immobiliari. Els lloguers estan pujant els preus anualment i per això, en molts casos, es basen en l’IPC.

Al següent article t’expliquem tot sobre l’IPC en lloguers, en quins casos no es pot pujar el preu del lloguer , i el que suposa per a la població aquesta inflació del preu del lloguer.

Taula de continguts

 1. Què és l’IPC?
 2. Impacte de l’IPC de lloguers
 3. Desafiaments i crítiques a l’ús de l’IPC al lloguer
 4. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • L’Índex de Preus al Consum (IPC) és fonamental en els lloguers i afecta ajustaments anuals basats en la variació de preus. Aquest índex s’utilitza per calcular automàticament preus de lloguer nous, multiplicant el percentatge de canvi de l’IPC pel cost actual.
 • En alguns llocs, les regulacions legals estableixen que els lloguers no poden augmentar més del 2% anualment, independentment de l’IPC. Aquestes limitacions busquen protegir els llogaters d’increments excessius, promovent una relació equitativa entre propietaris i llogaters i garantint l’accessibilitat a l’habitatge.

ipc de lloguers

Què és l’IPC?

L’IPC (Índex de Preus al Consum) és un indicador fonamental utilitzat pels governs, economistes i analistes per mesurar la inflació i entendre els canvis al poder adquisitiu de la moneda. Es calcula mitjançant la comparació dels preus d’una àmplia gamma de productes i serveis al llarg del temps.

Impacte de l’IPC de lloguers

A molts països, els contractes de lloguer inclouen clàusules que permeten ajustar el preu del lloguer anualment basant-se en la variació de l’IPC. Això vol dir que si l’IPC augmenta, és probable que els propietaris ajustin els preus dels lloguers en conseqüència.

Com funciona la pujada de lloguer amb l’IPC?

Quan un contracte d’arrendament inclou una clàusula d’actualització basada en IPC, el procés de pujada del lloguer es fa automàticament. En general, el propietari calcula el preu nou del lloguer multiplicant el preu actual pel percentatge d’augment de l’IPC.

Per exemple, si l’IPC augmenta un 3% i el lloguer actual és de $1000 al mes, el nou preu del lloguer serà de $1030.

Quins lloguers no poden pujar més del 2%?

En alguns llocs, hi ha regulacions que limiten l’augment dels lloguers a un percentatge específic, independentment de la variació de l’índex de preus al consum (IPC) o altres factors econòmics. Aquesta restricció té com a objectiu protegir els llogaters d’increments excessius que puguin dificultar l’accés a l’habitatge. Aquí hi ha una explicació més detallada:

Lloguers amb Límit del 2%:

 1. Legislació local: A moltes jurisdiccions, les lleis d’arrendament estableixen límits per a l’augment dels lloguers. Un exemple comú és la restricció que els lloguers no poden augmentar més del 2% anualment.
 2. Protecció a l’Inquilí : Aquestes limitacions tenen com a objectiu principal protegir els llogaters d’augments excessius que podrien afectar la seva estabilitat financera i accés a l’habitatge. Establir un topall anual ajuda a mantenir una relació justa entre propietaris i llogaters.
 3. Inclusió en contractes d’arrendament: aquests límits sovint s’especifiquen en els contractes d’arrendament, i formen part de les clàusules que regulen els termes i les condicions de l’acord entre ambdues parts.
 4. Excepcions i Variacions: És important tenir en compte que aquestes limitacions poden tenir excepcions o variacions segons la ubicació i la legislació local. Algunes àrees poden tenir límits diferents i és crucial revisar la normativa específica de cada lloc.
 5. Revisió Periòdica: Els límits a l’augment del lloguer generalment es revisen i s’actualitzen periòdicament per adaptar-se a les condicions econòmiques i garantir una protecció contínua per als llogaters.

Desafiaments i crítiques a l’ús de l’IPC al lloguer

Tot i la seva utilitat per mesurar la inflació, l’ús de l’IPC als lloguers també ha generat crítiques i desafiaments. Alguns d’aquests inclouen:

 • Desigualtat econòmica: Els augments automàtics basats en l’IPC poden resultar en una càrrega més gran per als llogaters, especialment aquells amb ingressos fixos o limitats.
 • Inflació selectiva: L’IPC pot no reflectir adequadament els canvis en el cost de vida de diferents grups demogràfics, fet que porta a augments desproporcionats en les despeses d’habitatge per a certs sectors de la població.
 • Impacte en l’accessibilitat: Els augments constants en els lloguers poden dificultar l’accessibilitat a l’habitatge per a molts llogaters, especialment en àrees urbanes amb alts costos de vida.

ipc de lloguers

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quan s’aplica l’IPC als contractes de lloguer?

L’IPC s’aplica a la renovació del contracte de lloguer, usualment de forma anual, per actualitzar la renda d’acord amb la variació de l’índex.

Quins són els límits establerts per pujar la renda amb l’IPC?

Segons la llei, el límit màxim per a la pujada de la renda amb l’IPC és del 3% anual, i en alguns casos el govern pot estar imposat amb un màxim del 2%.

On podeu consultar el valor de l’IPC?

El valor de l’IPC es pot consultar a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), publicat generalment a finals de cada mes per al mes anterior.

Què passa si l’IPC disponible és negatiu?

Si l’IPC disponible és negatiu, és a dir, hi ha hagut una disminució de preus, la renda no es reduirà i es mantindrà en el mateix valor del contracte inicial.

Quina és la data de referència per actualitzar rendes amb l’IPC?

La data de referència per actualitzar rendes amb l’IPC sol ser el mes de contracte inicial o el mes de desembre de l’any anterior en alguns casos, com estableix la llei d’arrendaments urbans.

Què passa si el propietari vol aplicar un augment de renda superior al límit establert per l’IPC?

Si el propietari vol aplicar un augment de renda superior al límit establert per l’IPC, ho ha d’acordar amb l’inquilí de forma consensuada i respectant els límits imposats per la llei.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!