El certificat digital en comunitats de propietaris: com obtenir-lo?

El certificat digital és una eina molt útil a l’hora de fer tràmits burocràtics online, per això és també molt recomanable tenir-lo a les comunitats de veïns. D’ aquesta manera, es faciliten molts dels procediments a realitzar.

En el següent article, t’explicarem tot el relatiu al certificat digital en comunitats de propietaris i et comptem com pots fer-ho de forma fàcil i còmoda.

Taula de continguts

 1. Què és el certificat digital? Per a què serveix a les comunitats de propietaris?
 2. És obligatori tenir el certificat digital en comunitats de propietaris?
 3. Com obtenir el certificat digital d’una comunitat?
 4. Per a què serveix el certificat digital de la comunitat?
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és el certificat digital? Per a què serveix a les comunitats de propietaris?

Un certificat digital és un arxiu electrònic que funciona com una espècie d’identificació digital per a persones físiques o jurídiques en el món digital. Conté informació sobre el titular del certificat i una clau pública que s’ utilitza per encriptar comunicacions i verificar la identitat del titular.

En el context de les comunitats de propietaris, el certificat digital sol utilitzar-se per a realitzar tràmits i gestions de forma telemàtica davant l’administració pública. Per exemple, a Espanya, les comunitats de propietaris poden utilitzar el certificat digital per presentar la declaració de la renda de la comunitat, signar contractes de serveis, realitzar tràmits relacionats amb la propietat, com canvis en el registre de la propietat o la sol·licitud de subvencions, entre altres coses.

El certificat digital garanteix l’ autenticitat i la integritat de les transaccions realitzades en línia, la qual cosa aporta seguretat i agilitat als processos administratius de les comunitats de propietaris. A més, ajuda a reduir l’ús de paper i els temps d’espera associats als tràmits presencials.

És obligatori tenir el certificat digital en comunitats de propietaris?

En general, no és obligatori tenir un certificat digital per a totes les comunitats de propietaris. Tanmateix, en alguns casos, especialment quan es realitzen tràmits o gestions de forma telemàtica davant l’ administració pública, pot ser necessari comptar amb un certificat digital per complir amb certs requisits legals o per facilitar els procediments.

Per exemple, a Espanya, tot i que no és obligatori tenir un certificat digital per a totes les comunitats de propietaris, pot ser útil per realitzar tràmits davant l’Agència Tributària, la Seguretat Social o altres organismes públics, així com per accedir a determinats serveis en línia.

En resum, si bé no és obligatori tenir un certificat digital en comunitats de propietaris, el seu ús pot ser recomanable o fins i tot necessari per facilitar certs tràmits i gestions administratives.

certificat digital en comunitats de propietaris

Com obtenir el certificat digital en comunitats de propietaris?

Per obtenir un certificat digital en comunitats de propietaris, s’han de seguir diversos passos. Aquí us proporcionem una guia general:

 1. Identificació del representant legal: Normalment, en una comunitat de propietaris, el president o l’ administrador actua com a representant legal. És important determinar qui serà la persona encarregada de gestionar el certificat digital.
 2. Obtenció del DNI electrònic o del certificat digital: El representant legal ha d’obtenir un Document Nacional d’Identitat (DNI) electrònic o un certificat digital vàlid. Això es pot fer de diverses formes:
  • Sol·licitant el DNI electrònic a la comissaria de policia corresponent (si es troba a Espanya).
  • Adquirint un certificat digital emès per una entitat certificadora reconeguda, com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) a Espanya o alguna altra entitat autoritzada.
 3. Sol·licitud del certificat digital per a la comunitat: Una vegada que el representant legal compti amb el seu DNI electrònic o certificat digital, pot procedir a sol·licitar el certificat digital per a la comunitat de propietaris. Això generalment es fa a través de la pàgina web de l’entitat emissora del certificat digital (per exemple, FNMT a Espanya), seguint els passos i completant els formularis necessaris.
 4. Validació de la sol·licitud: Depenent de l’entitat emissora del certificat digital, pot ser necessari validar la sol·licitud mitjançant l’enviament de documentació addicional o la verificació de la identitat del sol·licitant.
 5. Instal·lació del certificat digital: Un cop emès el certificat digital, el representant legal l’ha d’instal·lar en el seu equip informàtic seguint les instruccions proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 6. Ús del certificat digital: Un cop instal·lat, el certificat digital es pot utilitzar per realitzar tràmits i gestions en nom de la comunitat de propietaris, com presentar declaracions, signar contractes, accedir a serveis en línia, etc.

Per a què serveix el certificat digital de la comunitat?

El certificat digital en comunitats de propietaris serveix principalment per identificar de forma segura i autenticar les gestions i tràmits que realitza la comunitat en l’àmbit digital. Algunes de les funcions i usos més comuns del certificat digital de la comunitat inclouen:

 1. Presentació de documents davant l’ administració pública: Permet presentar documents, declaracions i comunicacions davant organismes públics de manera telemàtica, garantint l’ autenticitat de la comunitat com a entitat legal.
 2. Signatura de contractes i acords: Facilita la signatura electrònica de contractes i acords, tant amb proveïdors de serveis com amb altres propietaris o tercers, agilitant processos i garantint la validesa legal dels documents signats.
 3. Accés a serveis en línia: Algunes plataformes i serveis en línia poden requerir l’ autenticació mitjançant certificat digital per accedir a determinades funcionalitats o realitzar operacions específiques.
 4. Gestió de tràmits bancaris: En el cas de comunitats que gestionen comptes bancaris, el certificat digital pot ser necessari per realitzar operacions bancàries en línia, com transferències, consultes de saldo o pagaments de serveis.
 5. Participació en subvencions i ajuts: Per demanar subvencions, ajuts o beneficis fiscals, pot ser necessari presentar documentació signada amb certificat digital que acrediti la representació legal de la comunitat i la veracitat de la informació proporcionada.

En resum, el certificat digital en comunitat de propietaris és una eina que permet realitzar tràmits i gestions de forma segura i eficient en l’ entorn digital, simplificant processos administratius i garantint l’ autenticitat i validesa legal de les actuacions realitzades.

certificat digital en comunitats de propietaris

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quina validesa té el certificat digital en comunitats de propietaris?

El certificat digital en comunitats de propietaris té una validesa limitada en el temps, que sol variar segons l’ entitat emissora i el tipus de certificat. És important estar atent a la data de caducitat del certificat i renovar-lo abans que expiri per evitar interrupcions en la realització de tràmits i gestions.

Poden diversos membres de la comunitat tenir accés al certificat digital?

Normalment, el certificat digital s’ emet a nom d’ un representant legal de la comunitat, com el president o l’ administrador. Tanmateix, és possible que es delegui l’ ús del certificat digital a altres membres de la comunitat per realitzar determinades gestions. En aquests casos, és important establir polítiques de seguretat i control d’ accés per garantir l’ ús adequat del certificat.

Quines mesures de seguretat s’han de prendre en utilitzar el certificat digital en comunitats de propietaris?

És fonamental protegir la clau privada associada al certificat digital, ja que aquesta clau és la que garanteix l’ autenticitat de les transaccions realitzades. Es recomana emmagatzemar la clau privada en un lloc segur, utilitzar contrasenyes robustes i mantenir actualitzat el programari de seguretat dels dispositius des dels quals es realitza l’ ús del certificat.

Què fer en cas de pèrdua o robatori del certificat digital de la comunitat?

En cas de pèrdua o robatori del certificat digital, és important prendre mesures immediates per evitar possibles usos fraudulents. Això pot incloure la revocació del certificat digital davant l’ entitat emissora i la notificació a les autoritats pertinents. A més, s’ha de procedir a sol·licitar l’emissió d’un nou certificat digital i prendre mesures addicionals de seguretat per prevenir futurs incidents.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!