Com llogar un pis per habitacions? Consells i normativa

Estàs pensant a posar en lloguer el teu habitatge? I si et planteges llogar el teu pis per habitacions? Aquesta estratègia ofereix nombrosos avantatges als propietaris i pot ser la millor opció per posar en lloguer el teu pis.

En el següent article, et comptem com llogar un pis per habitacions, et brindem alguns consells i t’informem sobre la normativa per fer-ho de forma legal i clara.

Taula de continguts

 1. És possible llogar un pis per habitacions?
 2. Normativa per llogar un pis per habitacions
 3. Avantatges de llogar un habitatge per habitacions
 4. Consells per llogar el teu pis per habitacions
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

És possible llogar un pis per habitacions?

Sí, és possible llogar un pis per habitacions. Aquesta pràctica és comuna en àrees urbanes on la demanda d’ habitatge és alta i els preus de lloguer són elevats. Llogar un pis per habitacions implica que el propietari arracona cada habitació de l’habitatge de forma individual a diferents llogaters, en lloc de llogar tota la propietat a una sola persona o família.

En dividir el pis en habitacions individuals, el propietari pot augmentar el rendiment financer de l’immoble, ja que pot obtenir ingressos de múltiples llogaters en lloc d’un de sol.

Tanmateix, llogar un pis per habitacions també implica certes consideracions legals i logístiques. És important que el propietari s’ asseguri de complir amb totes les regulacions locals i de tenir contractes de lloguer clars que especifiquin els drets i responsabilitats tant de l’ arrendador com de l’ arrendatari.

A més, la gestió adequada del lloguer per habitacions pot requerir una atenció acurada a la selecció de llogaters, la resolució de conflictes entre ells i el manteniment regular del pis.

llogar un pis per habitacions

Normativa per llogar un pis per habitacions

La normativa per llogar un pis per habitacions pot variar segons el país, la regió i fins i tot la ciutat. Tanmateix, aquí et brindaré una visió general d’algunes regulacions comunes que solen aplicar-se en molts llocs:

 1. Llicències i permisos: En alguns llocs, cal obtenir una llicència o permís específic per llogar un pis per habitacions. Aquests requisits poden variar segons la jurisdicció i sovint estan destinats a garantir que la propietat compleixi amb certs estàndards de seguretat i habitabilitat.
 2. Normatives d’ habitabilitat: Els propietaris solen estar obligats a mantenir el pis en condicions adequades d’ habitabilitat, la qual cosa pot incloure proporcionar accés a serveis bàsics com aigua, electricitat i calefacció, així com garantir que la propietat compleixi amb els estàndards de seguretat contra incendis i altres regulacions de construcció.
 3. Contractes de lloguer: És important tenir contractes de lloguer clars i complets que especifiquin els termes de l’ arrendament, incloent-hi la durada del contracte, el preu del lloguer, els serveis inclosos, les responsabilitats de l’ arrendador i de l’ arrendatari, i qualsevol restricció o normativa particular relacionada amb el lloguer per habitacions.
 4. Subarrent: En alguns casos, pot ser necessari obtenir el consentiment del propietari o administrador de l’ edifici abans de subarrendar una propietat o una part d’ ella per habitacions.
 5. Impostos: Els propietaris poden estar subjectes a impostos específics relacionats amb el lloguer de propietats, inclosos impostos sobre la renda generada pel lloguer i possiblement impostos locals addicionals.
 6. Normatives locals: És important familiaritzar-se amb les regulacions locals específiques que puguin aplicar-se al lloguer de propietats per habitacions, ja que aquestes poden variar significativament segons la ubicació.

És recomanable consultar amb un advocat o assessor legal especialitzat en temes d’ arrendament immobiliari per assegurar-se de complir amb totes les regulacions aplicables i protegir els drets tant del propietari com dels llogaters. A més, els organismes governamentals locals, com les autoritats municipals o departaments d’habitatge, solen proporcionar informació i recursos útils sobre les regulacions relacionades amb el lloguer de propietats.

Avantatges de llogar un habitatge per habitacions

Llogar un habitatge per habitacions ofereix diversos avantatges que poden conquerir-nos a l’hora de prendre aquesta decisió. Aquí tens alguns dels principals avantatges:

 1. Major rendibilitat: En llogar cada habitació per separat, els propietaris poden augmentar significativament el rendiment financer de la seva propietat, ja que poden obtenir ingressos de múltiples llogaters en lloc d’un de sol.
 2. Flexibilitat en la gestió: En dividir la propietat en habitacions individuals, els propietaris tenen més flexibilitat en la gestió del lloguer, ja que poden llogar habitacions de forma independent i ajustar fàcilment la disponibilitat i els preus segons sigui necessari.
 3. Menor risc de vacants: Amb múltiples llogaters ocupant diferents habitacions, el risc de tenir la propietat buida durant períodes prolongats es redueix, la qual cosa garanteix un flux d’ingressos més constant per al propietari.
 4. Menor exposició a l’impagament de lloguer: En tenir diversos llogaters, l’impacte de l’impagament de lloguer per part d’un d’ells pot ser mitigat, ja que els ingressos dels altres llogaters poden ajudar a cobrir les despeses associades amb la propietat.
 5. Diversificació de riscos: En tenir diversos llogaters en una mateixa propietat, els riscos associats amb la pèrdua d’ingressos es distribueixen entre ells, cosa que pot reduir la vulnerabilitat del propietari davant esdeveniments inesperats.

llogar un pis per habitacions

Consells per llogar el teu pis per habitacions

T’oferim una llista de deu consells que sens dubte t’ajudaran a posar en lloguer el teu habitatge per habitacions:


 1. Prepara adequadament el pis
  : Assegura’t que el pis estigui en bones condicions i llest per ser habitat. Realitza qualsevol reparació necessària, assegura’t que les habitacions estiguin netes i moblades adequadament, i proporciona els electrodomèstics essencials en les àrees compartides, com la cuina i el bany.
 2. Coneix la normativa local: Familiaritza’t amb les regulacions i normatives locals que s’apliquen al lloguer de propietats per habitacions a la teva àrea. Això inclou requisits de seguretat, habitabilitat, llicències necessàries i qualsevol altra regulació pertinent.
 3. Defineix clarament els termes del lloguer: Elabora contractes de lloguer clars i complets que especifiquin els termes de l’ arrendament, incloent-hi el preu del lloguer, els serveis inclosos, les responsabilitats de l’ arrendador i de l’ arrendatari, i qualsevol restricció o normativa particular relacionada amb el lloguer per habitacions.
 4. Fes un bon màrqueting: Utilitza diferents canals per promocionar el teu pis, com plataformes en línia, xarxes socials, cartells a la comunitat local i recomanacions boca a boca. Destaca les característiques úniques de la propietat i ofereix serveis addicionals per atraure possibles llogaters.
 5. Selecciona acuradament els llogaters: Realitza un procés de selecció rigorós per assegurar-te de trobar llogaters confiables i compatibles. Realitza verificacions d’ antecedents, verifica referències i entrevista als candidats per assegurar-te que siguin adequats per conviure en l’ espai compartit.
 6. Estableix regles clares de convivència: Defineix regles de convivència clares des del principi i comunícales a tots els llogaters. Això pot incloure regles sobre l’ ús d’ àrees comunes, horaris de silenci, neteja i responsabilitats compartides.
 7. Mantenen una comunicació oberta: Estableix una comunicació oberta i transparent amb els teus llogaters per resoldre qualsevol problema o preocupació que pugui sorgir. Estar disponible per abordar les necessitats dels llogaters pot ajudar a mantenir una convivència harmoniosa i a resoldre qualsevol problema de manera ràpida i eficient.
 8. Realitza un manteniment regular: Programa un manteniment regular del pis per garantir que totes les instal·lacions estiguin en bon estat de funcionament. Això inclou reparacions menors, neteja d’ àrees comunes i manteniment d’ electrodomèstics.
 9. Sé proactiu davant els problemes: Si sorgeix algun problema entre els llogaters, com conflictes de convivència o pagaments endarrerits, aborda la situació de manera proactiva i busca solucions constructives que beneficiïn ambdues parts.
 10. Mantenen registres detallats: Porta un registre detallat de tots els aspectes relacionats amb el lloguer, incloent pagaments de lloguer, reparacions, comunicacions amb els llogaters i qualsevol altre document important relacionat amb la propietat.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Com gestionar els conflictes entre llogaters?

Els conflictes entre llogaters poden sorgir per diverses raons, com diferències de personalitat, problemes de convivència o discrepàncies en l’ ús de les àrees comunes. És important abordar aquests conflictes de manera ràpida i efectiva per mantenir un ambient harmoniós a l’ habitatge. Una estratègia és establir regles clares de convivència des del principi i fomentar la comunicació oberta entre els llogaters. A més, com a propietari, pots actuar com a mediador en situacions de conflicte i buscar solucions que satisfacin ambdues parts.

Quines són les responsabilitats del propietari pel que fa al manteniment del pis?

Com a propietari, tens la responsabilitat de mantenir el pis en condicions adequades d’habitabilitat. Això inclou realitzar reparacions necessàries a la propietat, assegurar-te que les instal·lacions estiguin en bon estat de funcionament i proporcionar un entorn segur i saludable per als llogaters. És important realitzar un manteniment regular del pis, com la neteja d’ àrees comunes, la reparació d’ electrodomèstics i la solució de problemes estructurals o de plomeria que puguin sorgir.

Com establir preus justos per a les habitacions?

Establir preus justos per a les habitacions pot dependre de diversos factors, incloent-hi la ubicació de la propietat, la mida i les comoditats de les habitacions, i els serveis inclosos en el lloguer. És important realitzar una investigació de mercat per determinar els preus de lloguer mitjà en la teva àrea i considerar factors addicionals, com el cost de vida local i la demanda d’habitatge. A més, pots ajustar els preus segons les característiques úniques de la teva propietat i oferir serveis addicionals, com internet o neteja, per augmentar el valor percebut pels llogaters.

Quins són els beneficis fiscals i financers de llogar un pis per habitacions?

Llogar un pis per habitacions pot oferir diversos beneficis fiscals i financers per als propietaris. Per exemple, és possible deduir certes despeses relacionades amb la propietat, com reparacions i manteniment, en la teva declaració d’impostos. A més, en tenir múltiples llogaters, pots diversificar les teves fonts d’ingressos i reduir el risc de vacants prolongades.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!