Com puc obtenir el CIF d’una comunitat de propietaris?

Necessites obtenir el CIF de la teva comunitat de veïns?

En aquest article t’explicarem tot el que cal saber sobre aquest tràmit, des de què és el CIF fins a com obtenir-lo pas a pas.

Taula de continguts

 1. Què és el CIF d’una comunitat de propietaris?
 2. Per què és important obtenir el CIF?
 3. Com obtenir el CIF per primera vegada?
 4. Com sol·licitar un duplicat del CIF?
 5. Com saber el CIF d’una comunitat de veïns ?
 6. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és el CIF d’una comunitat de propietaris?

El CIF (Codi d’Identificació Fiscal) és un número que identifica les empreses i les entitats jurídiques a efectes fiscals. En el cas de les comunitats de propietaris, el CIF és obligatori des del 2008.

És un número únic que s’assigna a la comunitat esmentada per a la seva identificació davant l’Agència Tributària i altres entitats oficials a Espanya. Aquest codi és essencial per realitzar qualsevol tipus d’activitat econòmica o legal, com ara l’obertura de comptes bancaris, la signatura de contractes de serveis i subministraments i la presentació d’impostos o taxes.

cif d'una comunitat de propietaris

Per què és important obtenir el CIF?

La comunitat de propietaris es constitueix com a tal quan hi ha una propietat dividida en diversos immobles o parts que pertanyen a diferents propietaris, els quals comparteixen drets i obligacions sobre els elements comuns de l’edifici o conjunt residencial. Per poder gestionar aquests elements comuns i les responsabilitats fiscals que se’n deriven , la comunitat necessita estar identificada de manera clara davant l’administració, per això és important el CIF.

El CIF és necessari per realitzar una sèrie de tràmits, com ara:

 • Obrir un compte bancari a nom de la comunitat.
 • Contractar subministraments (llum, aigua, gas, etc.).
 • Presentar la declaració de la renda.
 • Sol·licitar subvencions.
 • Contractar un administrador de finques.

Com obtenir el CIF per primera vegada?

Per obtenir el CIF (Codi d’Identificació Fiscal) per primera vegada per a una comunitat de propietaris a Espanya, cal seguir diversos passos. Aquest procés és fonamental per a la legalitat i el correcte funcionament de la comunitat en aspectes fiscals i administratius. Aquí et detallo com fer-ho:

 1. Constitució de la Comunitat de Propietaris : El primer és assegurar-se que la comunitat de propietaris estigui degudament constituïda. Això implica tenir una junta de propietaris, on es tria un president i, en alguns casos, altres càrrecs com el secretari-administrador. Cal redactar lacta de constitució de la comunitat.
 2. Documentació necessària :
  • Acta de constitució de la comunitat : Aquest document ha d’incloure l’acord de formació de la comunitat, l’elecció del president i, si escau, de l’administrador. Ha d’estar signada per tots els propietaris o, si més no, per la majoria representativa.
  • Còpia del NIF (Nombre d’Identificació Fiscal) del president de la comunitat El president actua com a representant de la comunitat davant l’Agència Tributària.
  • Escriptures de divisió horitzontal de l’immoble Això demostra l’existència legal de la comunitat i les seves propietats individuals.
  • Model 036 o 037 de declaració censal : Aquest formulari s’utilitza per sol·licitar el CIF i s’ha d’emplenar amb les dades de la comunitat.
 3. Presentació de la documentació : La documentació s’ha de presentar a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent. Això es pot fer presencialment o, en alguns casos, de manera electrònica mitjançant la seu electrònica de l’AEAT, depenent de les facilitats que ofereixi l’administració en el moment de la sol·licitud.
 4. Emplenar el Model 036 o 037 : Aquest és el formulari de declaració censal on se sol·licita el CIF. El Model 036 és més complet, mentre que el Model 037 és una versió simplificada per a entitats amb requeriments fiscals menys complexos. Per a la majoria de les comunitats de propietaris, el Model 037 és suficient. Aquí cal incloure les dades identificatives de la comunitat, la direcció fiscal, i el nomenament del president com a representant de la comunitat.
 5. Recepció del CIF : Un cop revisada i aprovada la documentació per l’Agència Tributària, s’assignarà un CIF a la comunitat de propietaris. Aquest CIF s’ha d’utilitzar a totes les operacions fiscals i legals de la comunitat.

És recomanable que aquest procés es faci amb l’ajuda d’un administrador de finques professional o d’un assessor fiscal, especialment si els membres de la comunitat no estan familiaritzats amb els tràmits administratius i fiscals.

cif d'una comunitat de propietaris

Com sol·licitar un duplicat del CIF?

i necessiteu sol·licitar un duplicat del CIF (Codi d’Identificació Fiscal) d’una comunitat de propietaris perquè l’original s’ha perdut o deteriorat, podeu seguir aquests passos. És important recordar que el procés pot variar lleugerament depenent de les actualitzacions als procediments de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o de la legislació vigent. Aquí us explico un procediment general:

 1. Preparació de la documentació necessària : Abans d’acudir a l’Agència Tributària, assegureu-vos de tenir a mà:
  • El NIF del president de la comunitat o del representant legal.
  • Una còpia del document que acrediti la identitat del sol·licitant (DNI, NIE, passaport).
  • Documentació que acrediti la representació legal en cas de no ser el president de la comunitat qui en faci el tràmit.
 2. Emplenar el Model 036 : Tot i que el que busques és un duplicat del CIF, necessitaràs omplir el Model 036 de declaració censal, que és el mateix formulari utilitzat per sol·licitar el CIF originalment. En aquest cas, haureu de marcar la casella corresponent a la sol·licitud de duplicat del document d’identificació fiscal.
 3. Presentació de la sol·licitud :
  • De manera presencial : Pots presentar el Model 036 i la documentació complementària a qualsevol oficina de l’AEAT. És recomanable demanar cita prèvia a la pàgina web de l’Agència Tributària per evitar llargues esperes.
  • Electrònicament : Si tens certificat digital, DNI electrònic o qualsevol altre sistema d’identificació electrònica acceptat per l’AEAT, també pots fer aquest tràmit a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. Seguiu els passos indicats a la plataforma per adjuntar i enviar els documents requerits.
 4. Recepció del duplicat del CIF : Un cop processada la teva sol·licitud, rebràs el duplicat del CIF. El temps despera pot variar, però generalment aquest tràmit es resol en un termini curt.

És recomanable consultar la pàgina web oficial de l’AEAT o contactar-hi directament per obtenir informació actualitzada sobre el procés i confirmar si hi ha algun canvi recent en el procediment o en els documents necessaris. També, si la comunitat de propietaris treballa amb un administrador de finques, aquest professional pot encarregar-se de fer el tràmit o assessorar-te sobre això.

Com es pot saber el CIF d’una comunitat de veïns?

Per saber el CIF (Codi d’Identificació Fiscal) d’una comunitat de veïns, hi ha diverses vies que podeu seguir, depenent del vostre rol dins de la comunitat i de la informació que ja posseïu. Aquí et deixem algunes opcions:

1. Consulteu amb el President o Administrador de la Finca

El president de la comunitat de veïns o l’administrador de finques contractat per la comunitat són les primeres persones a qui hauries d’anar. Han de tenir accés a tots els documents legals i fiscals de la comunitat, inclòs el CIF.

2. Revisar Documentació Oficial de la Comunitat

El CIF de la comunitat es pot trobar en diversos documents oficials de la comunitat, com poden ser:

 • Les comunicacions o notificacions enviades per lAgència Tributària.
 • Els contractes de serveis (llum, aigua, manteniment, etc.) signats per la comunitat.
 • Les escriptures de constitució de la comunitat o qualsevol altre document oficial registrat.
 • Els rebuts de pagaments dimpostos o taxes locals.

3. Accedir a la Banca Online o Documents Bancaris

Si teniu accés al compte bancari de la comunitat de veïns, ja sigui a través de banca en línia o estats de compte en paper, és possible que el CIF aparegui en aquests documents, ja que les entitats bancàries solen requerir aquesta informació per a l’obertura i gestió de comptes.

4. Contactar amb l’Agència Tributària

Si sou el president de la comunitat o teniu autorització per actuar en nom vostre, podeu contactar directament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per sol·licitar el CIF. Per fer-ho, és possible que necessitis proporcionar documentació que acrediti la teva identitat i la teva relació amb la comunitat.

 • Presencialment : Acudint a una oficina de l’AEAT, preferiblement amb cita prèvia.
 • Electrònicament : Si comptes amb els mitjans electrònics necessaris (certificat digital, DNI electrònic), podries realitzar la consulta a través de la seu electrònica de l’AEAT.

5. Revisar la Bústia Electrònica de la Comunitat

Si la comunitat de veïns està registrada al sistema de notificacions electròniques de l’AEAT, el CIF es pot trobar a les comunicacions oficials rebudes a través d’aquest canal.

És important esmentar que a causa de les normatives de protecció de dades, pot ser que no sigui senzill obtenir aquesta informació si no tens una justificació vàlida o si no ocupes un càrrec dins de l’organització de la comunitat que et permeti accedir-hi. En cas de dubtes o dificultats, consultar amb un professional o assessor legal podria ajudar.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què cal fer si no es té el CIF ni el NIF?

Si no teniu ni el CIF ni el NIF, podeu sol·licitar el CIF de la comunitat de veïns a través del president de la comunitat, l’administrador de finques o directament a l’Agència Tributària amb la documentació corresponent que acrediti la relació amb la comunitat .

Quan costa obtenir el CIF?

Obtenir el CIF no té un cost directe, ja que és un tràmit administratiu que es fa a través de l’Agència Tributària i no implica el pagament de taxes o impostos específics per a l’obtenció del CIF.

Quant de temps es triga a obtenir el CIF?

El temps que es triga a obtenir el CIF pot variar, però generalment es processa en un termini relativament curt, en qüestió de dies o setmanes, depenent de la càrrega de treball de l’Agència Tributària i de la manera com es presenti la sol·licitud ( presencialment o electrònicament).

Resum:

 • El CIF és obligatori per a les comunitats de propietaris.
 • El CIF es pot obtenir per primer cop o sol·licitar un duplicat.
 • La sol·licitud del CIF es fa a l’Agència Tributària.
 • Obtenir el CIF és gratuït.

Recorda:

 • És important tenir el CIF per fer una sèrie de tràmits.
 • El CIF es pot trobar a les factures de la comunitat, al llibre d’actes de la comunitat oa la pàgina web de l’Agència Tributària.

Esperem que aquest article us hagi estat útil i aviat puguis obtenir el CIF de la teva comunitat de veïns.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!