Com calcular el valor cadastral d’un habitatge

El valor cadastral d’un habitatge és un terme que ressona amb força al món immobiliari, però realment n’entenem el significat i la importància?

Aquest concepte no sols influeix en els impostos a pagar, sinó que també reflecteix el valor de mercat d’una propietat. A continuació, exposarem tot el que necessites saber sobre el valor cadastral i la seva rellevància al sector immobiliari.

Taula de continguts

 • Què és el valor catrastral dun habitatge?
 • Per què serveix el valor cadastral?
 • Com es calcula el valor cadastral d‟un habitatge?
 • Com s‟actualitza el valor cadastral d‟un habitatge?
 • Impacte del valor cadastral al mercat immobiliari
 • Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • El valor cadastral és un valor assignat a les propietats immobiliàries que serveix com a base per al càlcul de diversos impostos.
 • El seu càlcul es basa en característiques específiques de l’habitatge i s’actualitza periòdicament per reflectir canvis al mercat ia la propietat.

Què és el valor catrastral dun habitatge?

El valor cadastral és una xifra que s’assigna a cada propietat immobiliària i en reflecteix el valor estimat en termes fiscals. Aquest no sempre correspon al valor de mercat, però és essencial per al càlcul d’impostos com l’impost sobre béns immobles (IBI).

valor cadastral d'un habitatge

Per què serveix el valor cadastral?

El valor cadastral té múltiples utilitats:

 • Base per a Impostos : És fonamental per determinar l’IBI i altres gravàmens locals.
 • Referència en Transaccions : Encara que no és un valor de mercat, ofereix una referència a la compravenda d’immobles.
 • Instrument en Polítiques Públiques : Ajuda les autoritats a planificar i executar polítiques urbanístiques i fiscals.

Com es calcula el valor cadastral d’un habitatge?

El càlcul del valor cadastral es basa en diversos factors:

 1. Ubicació : La zona on se situa la propietat és crucial.
 2. Característiques Físiques : Mida, antiguitat i qualitat de construcció.
 3. Valor del Sòl : Preu del terreny on s’assenta l’habitatge.
Factor Descripció
Ubicació Àrea geogràfica i entorn urbà.
Característiques Físiques Metres quadrats, antiguitat, tipus de construcció.
Valor del Sòl Cost del terreny al mercat local.

Com s‟actualitza el valor cadastral d‟un habitatge?

L’actualització del valor cadastral és vital per mantenir-ne la rellevància i la precisió. Es realitza a través de:

 • Revisió periòdica : Per llei, cal revisar cada cert nombre d’anys.
 • Modificacions a la Propietat : Reformes o canvis a l’habitatge que n’afecten el valor.

Impacte del valor cadastral al mercat immobiliari

El valor cadastral no només afecta propietaris i inversors, sinó que també té un impacte significatiu al mercat immobiliari:

 • Influència en Preus : Pot influir en les percepcions de valor i preus de mercat .
 • Indicador Econòmic : Serveix com un indicador de la salut econòmica d’una zona.
 • Eina per a Inversionistes : Els inversors ho utilitzen per avaluar potencials compres.

valor cadastral d'un habitatge

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Com puc saber quin valor cadastral té un immoble?

Podeu consultar el valor cadastral d’un immoble a través de la Seu Electrònica del Cadastre oa l’oficina del cadastre corresponent .

Què és el cadastre?

El cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d’Hisenda, encarregat de la valoració cadastral dels immobles.

Quina informació puc obtenir sobre el valor cadastral d’un immoble?

Consultant el valor cadastral d’un immoble podreu obtenir informació detallada sobre el valor de la construcció, el valor dels terrenys, les característiques especials, entre altres dades.

Què són actes jurídics documentats en relació amb el valor cadastral?

Els actes jurídics documentats són aquells que s’han de registrar al Cadastre Immobiliari i que poden influir en la valoració cadastral d’un immoble, com ara les transmissions patrimonials i altres actes legals.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!