Què són els estatuts de la comunitat de veïns?

A qualsevol comunitat de veïns, es fa imprescindible seguir una sèrie de normes que regulin l’ús de les instal·lacions i afavoreixin la bona convivència. Per això, els estatuts de la comunitat de veïns són una peça fonamental a cada comunitat.

En el següent article us explicarem tots els aspectes que regulen aquests estatuts, així com la possible modificació dels mateixos i altres aspectes fonamentals.

Taula de continguts

 1. Per què són importants els estatuts a la comunitat de veïns?
 2. Quines normes i drets estableixen els estatuts de la comunitat de veïns?
 3. Com modificar els estatuts de la comunitat de propietaris?
 4. La comunicació a la comunitat de veïns.
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • Importància dels Estatuts: Els estatuts en una comunitat de veïns són crucials per establir un marc de convivència harmònica, adaptar normatives a necessitats específiques, prevenir conflictes i oferir un marc legal clar per a la gestió comunitària.
 • Gestió i Renovació d’Estatuts: La modificació i renovació dels estatuts requereixen un procés formal de proposta, votació i registre, i són essencials per adaptar-se a canvis legislatius, noves necessitats de la comunitat i millorar la convivència entre veïns.

Per què són importants els estatuts a la comunitat de veïns?

Els estatuts en una comunitat de veïns són essencials per diverses raons:

 1. Ordre i Convivència: estableixen les regles bàsiques per a una convivència harmònica entre veïns.
 2. Personalització de normes: Adapten la normativa general a les necessitats i característiques específiques de l’edifici o conjunt residencial.
 3. Prevenció de Conflictes: Ajuden a prevenir i solucionar conflictes que puguin sorgir entre els residents.
 4. Marc Legal: Proporcionen un marc legal per a la gestió i administració de la comunitat .

estatuts de la comunitat de veïns

Quines normes i drets estableixen els estatuts de la comunitat de veïns?

Els estatuts d’una comunitat de veïns poden variar en funció de les necessitats específiques de cada comunitat, però generalment inclouen aspectes com ara:

Ús de Zones Comuns

 • Normes d’ús: Condicions per a l’ús d’instal·lacions comunes (piscina, gimnàs, àrees socials).
 • Manteniment: Responsabilitats en el manteniment i la neteja d’aquestes àrees.

Contribucions Econòmiques

 • Quotes Comunitàries: Establiment de quotes per al manteniment i millores de la comunitat.
 • Fons de Reserva: Creació d’un fons per a despeses imprevistes o reparacions futures.

Normatives Internes

 • Soroll i Horaris: Limitacions en horaris per a activitats sorolloses.
 • Mascotes: Regulacions sobre la tinença de mascotes a l’edifici.

Drets dels Veïns

 • Vot a Assemblees: Dret a vot en decisions importants.
 • Ús d’Espais Privatius: Normes sobre modificacions a les propietats individuals.

Com modificar els estatuts de la comunitat de propietaris?

Modificar els estatuts requereix un procés formal:

 1. Proposta de Canvi: Un veí o grup de veïns proposa canvis.
 2. Convocatòria d’Assemblea: Es convoca una assemblea general per discutir-ne les modificacions.
 3. Votació: Cal una majoria qualificada (usualment 3/5 dels propietaris) per aprovar els canvis.
 4. Registre de la Modificació: Els canvis aprovats han de ser registrats al Registre de la Propietat.

Renovació dels estatuts

La renovació dels estatuts es fa necessària quan:

 • Canvis Legislatius: Noves lleis o regulacions fan que els estatuts actuals estiguin desactualitzats.
 • Noves Necessitats: Canvis en les necessitats o característiques de la comunitat.
 • Millora de la Convivència: Resoldre situacions conflictives que no estaven contemplades als estatuts anteriors.

És crucial que la renovació dels estatuts es faci de manera inclusiva, considerant les opinions i les necessitats de tots els veïns.

La comunicació a la comunitat de veïns

A més d’establir una sèrie de regles als estatuts de la comunitat, cal que hi hagi una comunicació fluida perquè la convivència sigui el millor possible. Aquesta comunicació es basa en aquests tres pilars:

 • Transparència: Clau per mantenir una bona relació entre veïns.
 • Canals de Comunicació: Ús de taulers d’anuncis, correus electrònics o aplicacions mòbils per informar sobre assumptes comunitaris.
 • Assemblees Regulars: Realitzar assemblees periòdiques per discutir i resoldre assumptes comunitaris. El president de la comunitat les ha de convocar i dirigir.

estatuts de la comunitat de veïns

Preguntes freqüents (FAQ’s)

És obligatori tenir estatuts per a una comunitat de veïns?

Sí, d’acord amb la llei de propietat horitzontal, és obligatori que una comunitat de veïns compti amb estatuts que en regulin el funcionament i la convivència.

Com es poden consultar els estatuts de la comunitat de veïns?

Els estatuts de la comunitat de veïns han d’estar disponibles per consultar-los al registre de la propietat on han estat inscrits. Els propietaris o qualsevol persona interessada poden sol·licitar una còpia dels estatuts per revisar-los.

Què implica la inscripció dels estatuts al registre de la propietat?

La inscripció dels estatuts al registre de la propietat és un pas fonamental, ja que atorga validesa a les normes establertes als estatuts. A més, permet que qualsevol persona interessada els pugui consultar i verificar-ne el contingut.

És recomanable comptar amb assessorament per a la redacció o modificació dels estatuts de la comunitat de veïns?

Sí, és recomanable comptar amb l’assessorament pertinent, com el d’un administrador de finques o un professional especialitzat en propietat horitzontal, per a la redacció o la modificació dels estatuts de la comunitat de veïns, garantint que s’ajustin a la normativa vigent ia les necessitats específiques de la comunitat.

Hi ha un model estàndard per als estatuts duna comunitat de veïns?

No hi ha un model estàndard per als estatuts d’una comunitat de veïns, ja que cal adaptar-los a les característiques i necessitats de cada comunitat. No obstant això, la llei de propietat horitzontal estableix certs aspectes que han de ser contemplats, com els drets i les obligacions dels propietaris, les normes de convivència, entre d’altres.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!