Com es pot obtenir el certificat energètic d’un habitatge?

El certificat energètic d‟un habitatge és un document essencial en l‟àmbit immobiliari. Aquest certificat no només compleix una normativa legal, sinó que també proporciona informació valuosa sobre el consum energètic i leficiència duna propietat.

Al següent article t’exposem tot el que has de saber sobre aquest certificat, des de la seva definició, fins al procés que necessites realitzar per obtenir-lo.

Taula de continguts

 1. Què és el certificat energètic dun habitatge?
 2. Contingut de la certificació energètica
 3. Procés per obtenir el certificat d’eficiència energètica
 4. Beneficis del certificat energètic
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • Definició i Necessitat : El certificat energètic és un document que avalua i qualifica l’eficiència energètica d’un habitatge i és obligatori per a la venda o el lloguer d’immobles.
 • Procés d’obtenció : Per obtenir el certificat, cal contractar un tècnic autoritzat que inspeccionarà l’habitatge i emetrà el certificat basant-se en la seva eficiència energètica.

Què és el certificat energètic dun habitatge?

El certificat energètic, també conegut com a certificat d’eficiència energètica d’un edifici, és un informe que avalua com n’és d’eficient un habitatge en termes de consum d’energia. Es representa mitjançant una escala de lletres on l’A indica la màxima eficiència i la G la mínima.

Per què cal aquest certificat?

 1. Compliment Legal : En molts països, és obligatori per a la venda o lloguer de propietats.
 2. Informació al Comprador/Arrendatari : Ofereix una idea clara sobre la despesa energètica i econòmica futura.
 3. Valor de la propietat : Una bona qualificació pot incrementar el valor de mercat de l’habitatge.

certificat energètic d'un habitatge

Contingut de la certificació energètica

El certificat inclou diversos aspectes clau:

 • Qualificació Energètica : Indica l’eficiència energètica de l’habitatge.
 • Recomanacions de millora : Suggeriments per augmentar l’eficiència energètica.
 • Dades de l’Immoble : Informació sobre les característiques energètiques de la propietat.

Procés per obtenir el certificat d’eficiència energètica

 1. Contactar un Professional Certificat : Només tècnics autoritzats poden emetre aquest certificat.
 2. Inspecció de l’habitatge : El tècnic realitzarà una avaluació de les característiques energètiques de la propietat.
 3. Emissió del Certificat : Després de la inspecció, el tècnic elabora i registra el certificat.
 4. Pagament de Taxes : Generalment, s’ha de pagar una taxa per a l’emissió i el registre del certificat.

Beneficis del certificat energètic

 • Estalvi econòmic : Identifica oportunitats d’estalvi en el consum energètic.
 • Millora Ambiental : Promou la reducció d’emissions de CO2.
 • Decisió Informada : Permet prendre decisions basades en el rendiment energètic de l’immoble.

certificat energètic d'un habitatge

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quina és la validesa del certificat energètic?

La validesa màxima del certificat energètic és de 10 anys, llevat que es realitzin modificacions a l’immoble que puguin afectar la seva eficiència energètica, cas en què es requeriria una renovació o actualització del certificat.

És obligatori tenir un certificat energètic per llogar un habitatge?

Sí, és obligatori per llogar un habitatge disposar del certificat energètic en vigor i mostrar l’etiqueta d’eficiència energètica a la publicitat, oferta o promoció dirigida a la venda o lloguer.

En quins casos cal millorar la qualificació energètica?

Cal millorar la qualificació energètica quan es vulgui llogar o vendre un immoble, ja que una qualificació més alta ho pot fer més atractiu per a possibles compradors o inquilins, a més de contribuir a l’estalvi energètic.

Quins aspectes poden ajudar a millorar l‟eficiència energètica d‟un habitatge?

Alguns aspectes que poden ajudar a millorar l‟eficiència energètica d‟un habitatge inclouen la renovació de les instal·lacions tèrmiques, l‟ús de sistemes de calefacció i refrigeració més eficients, i la millora de l‟envolupant tèrmica de l‟edifici.

Quan cal renovar o actualitzar el certificat energètic?

Cal renovar o actualitzar el certificat energètic quan es realitzin modificacions a l’immoble que puguin afectar la seva eficiència energètica, com ara canvis a les instal·lacions tèrmiques, l’envolupant tèrmica o la superfície útil de l’edifici.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!