Serveis

Gestió de lloguer i venta d’immobles

Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971

Gestió de Comunitats
de Propietaris

A partir d’un estudi personalitzat, dissenyem el servei integral que garanteix una gestió eficaç i àgil per a cada comunitat de propietaris que administrem.

 • Gestió de cobrament de les quotes, la seva confecció, registre, control i liquidació.
 • Confecció del pressupost de cobraments i pagaments anual.
 • Gestió de pagaments dels serveis de la finca, el seu control, supervisió i liquidació.
 • Seguiment del moviment del Fons de Reserva de la Comunitat.
 • Liquidació de les retencions d’IRPF de la Comunitat.
 • Sol·licitud de pressupostos d’obres i instal·lacions, estudi del seu finançament, i control de la seva realització.
 • Vetllar pel bon règim de la casa, el seu manteniment i millora del valor de la propietat.
 • Convocatòria, preparació i realització de les juntes.
 • Confecció de les actes corresponents a cadascuna de les reunions.
 • Execució dels acords adoptats a la Junta i reunions.
 • Custòdia del llibre d’actes i de la resta de documentació de la Comunitat.
 • Gestió integral del funcionament d’un lloguer d’habitatge, local de negoci i oficina.
 • Assessorament i valoració de l’immoble.
 • Estudi de la solvència del candidat a arrendatari.
 • Comercialització del producte pel seu arrendament.
 • Elaboració de contractes d’arrendament.
 • Constitució de fiances a la Generalitat de Catalunya (INCASOL).
 • Revisió de lloguers i gestió de l’actualització dels mateixos, d’acord amb el contracte i la LAU.
 • Cobrament de les rendes als inquilins.
 • Control de morositat i gestió en el Registre de Morosos al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
 • Gestió de tràmits judicials a través d’un servei jurídic, inclòs el desnonament.
 • Liquidació de cobraments i pagaments a l’arrendador.
 • Control de venciment de contractes, resolució dels mateixos i liquidació de fiances.
 • Sol·licitud de pressupostos d’obres i instal·lacions, estudi del seu finançament i control de la seva realització.
 • Gestió de pagaments tributaris i declaracions trimestrals i anuals a l’Agència Tributària (IVA, IRPF,…).
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Gestió de la contractació de subministraments.
 • Expedició de certificats.
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971

Gestió del lloguer d’immobles

Ens encarreguem de totes les gestions que estiguin associades al lloguer d’un immoble.

Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971

Compra i Venda d’Immobles

Toysan Finques assessora als seus clients perquè puguin dur a terme la compravenda d’immobles d’una manera senzilla i eficaç, orientant sobre els preus de mercat vigents en el moment i en la zona on es troba el seu immoble.

Descobreix els immobles disponibles

 • Valoració de l’habitatge, oficina o local de negoci, segons el mercat i zona on s’ubiqui l’immoble.
 • Comercialització i publicació en diversos portals immobiliaris, rètols i premsa.
 • Assessorament fiscal i jurídic.
 • Redacció de documents d’arres i contractes de compravenda.
 • Tramitació d’hipoteques.
 • Tramitació d’impostos derivats de la pròpia venda.
 • Assistència a notari.
 • Sol·licitud de certificats.
 • Gestió integral del funcionament d’un lloguer d’habitatge, local de negoci i oficina.
 • Assessorament i valoració de l’immoble.
 • Estudi de la solvència del candidat a arrendatari.
 • Comercialització del producte pel seu arrendament.
 • Elaboració de contractes d’arrendament.
 • Constitució de fiances a la Generalitat de Catalunya (INCASOL).
 • Revisió de lloguers i gestió de l’actualització dels mateixos, d’acord amb el contracte i la LAU.
 • Cobrament de les rendes als inquilins.
 • Control de morositat i gestió en el Registre de Morosos al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
 • Gestió de tràmits judicials a través d’un servei jurídic, inclòs el desnonament.
 • Liquidació de cobraments i pagaments a l’arrendador.
 • Control de venciment de contractes, resolució dels mateixos i liquidació de fiances.
 • Sol·licitud de pressupostos d’obres i instal·lacions, estudi del seu finançament i control de la seva realització.
 • Gestió de pagaments tributaris i declaracions trimestrals i anuals a l’Agència Tributària (IVA, IRPF,…).
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Gestió de la contractació de subministraments.
 • Expedició de certificats.
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971
Toysan Finques | Administradores de Fincas desde 1971

Altres serveis

Ens encarreguem de totes les gestions que estiguin associades al lloguer d’un immoble.

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!